wtorek, 15 lutego 2011

Tryb awaryjny w Windows XP
Aby użyć opcji rozruchu w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom komputer i naciśnij klawisz F8 na klawiaturze. Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, klawisz F8 należy nacisnąć po wyświetleniu menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia.
2. Gdy pojawi się menu Menu opcji zaawansowanych systemu Windows, wybierz opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
3. Gdy ponownie pojawi się menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia, zawierające u dołu ekranu niebieskie wyrazy „Tryb awaryjny”, zaznacz wybraną instalację i naciśnij klawisz ENTER.


Opis opcji trybu awaryjnego

* Tryb awaryjny (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Ta opcja wykorzystuje minimalny zestaw sterowników urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows.
* Tryb awaryjny z obsługą sieci (SAFEBOOT_OPTION=Network): Ta opcja wykorzystuje minimalny zestaw sterowników urządzeń i usług do uruchomienia systemu Windows oraz dodatkowo sterowniki wymagane do uruchomienia sieci.
* Tryb awaryjny z wierszem polecenia (SAFEBOOT_OPTION=Minimal (AlternateShell)): To samo, co tryb awaryjny, jednak zamiast Eksploratora Windows zostanie uruchomiony program Cmd.exe.
* Włącz tryb VGA: Ta opcja uruchamia system Windows w trybie 640 X 480 z użyciem bieżącego sterownika wideo (innego niż Vga.sys). Ten tryb jest użyteczny w przypadku, gdy zmieniono ustawienia wyświetlania, a monitor nie jest w stanie ich wyświetlić.

Uwaga: W trybie awaryjnym oraz trybie awaryjnym z obsługą sieci jest ładowany sterownik Vga.sys.
* Ostatnia znana dobra konfiguracja: Ta opcja uruchamia system Windows z użyciem ostatniej znanej dobrej konfiguracji.
* Tryb przywracania usług katalogowych: Ten tryb dotyczy tylko kontrolerów domen systemu Windows. Wykonywana jest naprawa usługi katalogowej.
* Tryb debugowania: Ta opcja włącza tryb debugowania w systemie Windows. Informacje o debugowaniu można wysłać za pomocą kabla szeregowego do innego komputera z uruchomionym debugerem. Ten tryb jest skonfigurowany do obsługiwania portu COM2.
* Włącz rejestrowanie przy rozruchu: Gdy komputer zostanie uruchomiony z użyciem jednej z opcji rozruchu w trybie awaryjnym za wyjątkiem opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja, rejestrowanie zostanie włączone. Tekst rejestrowania podczas rozruchu jest zapisywany w pliku Ntbtlog.txt w folderze %systemroot%.
* Uruchom system Windows normalnie: Ta opcja uruchamia system Windows w normalnym trybie.
* Wykonaj ponowny rozruch: Ta opcja ponownie uruchamia komputer.
* Powróć do menu wyboru systemu operacyjnego: Na komputerze, którego konfiguracja umożliwia rozruch w wielu systemach operacyjnych, ta opcja ponownie wyświetla menu Wybierz system operacyjny do uruchomienia.

Wybranie jednej z opcji rozruchu w trybie awaryjnym powoduje ustawienie zmiennej środowiskowej SAFEBOOT_OPTION. Zmienna przyjmuje wartość Network lub Minimal.

http://support.microsoft.com

WIKIPEDIA MÓWI:

      Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) – wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze NT) firmy Microsoft, wydana oficjalnie 25 października 2001.

     Windows XP w wersji Home jest oficjalnym następcą systemu Windows Millennium Edition, w wersji Professional jest następcą Windows 2000[. Nazwa XP pochodzi od angielskiego słowa eXPerience, czyli doświadczenie, doznanie.

     Windows XP jest udaną próbą stworzenia jednolitej linii systemów Windows. Wcześniej Microsoft rozwijał dwie linie produktów: jedną dla użytkowników domowych, a drugą do zastosowań zaawansowanych (linia NT). Pociągnęło to za sobą brak kompatybilności z wieloma aplikacjami DOS-owymi.

     System opiera się na kodzie NT z dodanym nowym GUI Luna zawierającym wiele nowości i usprawnień w stosunku do GUI użytego w poprzednich wersjach. Ponadto, zawiera zintegrowaną zaporę sieciową. Zapora sieciowa obecna w Windows XP jest prostym filtrem pakietów, który jest domyślnie aktywny po zainstalowaniu systemu z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym (bez tego dodatku zapora jest aktywowana dopiero po skonfigurowaniu sieci).

       System wyposażono w przeglądarkę Internet Explorer 6 i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player 8 (lub 9 w wersji z dodatkiem Service Pack 2). Dodano także funkcję pulpitu zdalnego, dzięki któremu możliwa jest zdalna pomoc innemu użytkownikowi. Dodanie tych aplikacji do systemu pociągnęło za sobą dalsze oskarżenie w kierunku firmy Microsoft o praktyki monopolistyczne[potrzebne źródło].

Kontrowersje i sprzeciwy obrońców prywatności budziło także zintegrowanie z systemem usługi .NET Passport.

       Po raz pierwszy w historii systemów Microsoft Windows została wprowadzona do systemu aktywacja mająca zapobiegać piractwu. Jeżeli użytkownik nie aktywuje produktu w 30-dniowym okresie, przy każdym następnym zalogowaniu jedyną dopuszczalną operacją, na jaką system pozwoli będzie aktywacja produktu. Po dokonaniu aktywacji przywrócona zostanie pełna funkcjonalność systemu Windows XP. Zabezpieczenie to zostało jednak szybko złamane przez piratów[potrzebne źródło].

Windows XP obsługuje systemy plików NTFS i FAT32 oraz exFAT po zainstalowaniu aktualizacji.